• Bạc đồng máy ép
    Sugar mil bronze bearings

  • Giá: Liên hệ
  • Vật liệu: LBC-3 ( JIS)

    Kích thước: theo yêu cầu của khách hàng

Vật liệu: LBC-3 ( JIS)

Kích thước: theo yêu cầu của khách hàng

Sản phẩm khác