• Bánh răng tam tinh
    Triangular gear

  • Giá: Liên hệ
  • Vât liệu: Cast steel as per IS 2708, Grade IIIB

    Số răng: Z16/Z17/Z24 / Theo yêu cầu khách hàng

    Độ cứng chân răng: 45-48 HRC

    Bánh răng sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1328-2:1997

Vât liệu: Cast steel as per IS 2708, Grade IIIB

Số răng: Z16/Z17/Z24 / Theo yêu cầu khách hàng

Độ cứng chân răng: 45-48 HRC

Bánh răng sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1328-2:1997

Sản phẩm khác