• Lọc bùn chân không
  Rotary vacuum filter

 • Giá: Liên hệ
 • Diện tích lọc: 55m2/ 85m2

    Tất cả phần tiếp xúc với đường là thép không rỉ    

  Kích thước ngoài 7880×3660×3660 ( 55m2)9260x4315x3660 

  Lượng dung dịch xử lý 25~30 m3/h

  Tốc độ lọc           0.008m3/m2.min

  Mức độ chân không cao của máy lọc đạt đến mức dưới -0.05Mpa

  Mức độ chân không thấp của máy lọc đạt đến mức dưới -0.02Mpa

  Độ chuyển sáng của bùn lọc ướt : ≤5%phun rửa nước bình thường

  Hàm lượng nước bình quân trong bùn lọc : ≤75%

Diện tích lọc: 55m2/ 85m2

  Tất cả phần tiếp xúc với đường là thép không rỉ    

Kích thước ngoài 7880×3660×3660 ( 55m2)9260x4315x3660 

Lượng dung dịch xử lý 25~30 m3/h

Tốc độ lọc           0.008m3/m2.min

Mức độ chân không cao của máy lọc đạt đến mức dưới -0.05Mpa

Mức độ chân không thấp của máy lọc đạt đến mức dưới -0.02Mpa

Độ chuyển sáng của bùn lọc ướt : ≤5%phun rửa nước bình thường

Hàm lượng nước bình quân trong bùn lọc : ≤75%

Sản phẩm khác