• Trống lọc bùn
  Syrup Purifier, Clarifier

 • Giá: Liên hệ
 • Diện tích lọc: 55m2/ 85m2
    Tất cả phần tiếp xúc với đường là thép không rỉ    
  Kích thước ngoài :7880×3660×3660 ( 55m2),9260x4315x3660 
  Lượng dung dịch xử lý :25~30 m3/h
  Tốc độ lọc           :0.008m3/m2.min
  Mức độ chân không cao của máy lọc đạt đến mức dưới -0.05Mpa
  Mức độ chân không thấp của máy lọc đạt đến mức dưới -0.02Mpa
  Độ chuyển sáng của bùn lọc ướt : ≤5%(phun rửa nước bình thường)
  Hàm lượng nước bình quân trong bùn lọc : ≤75%
   

Diện tích lọc: 55m2/ 85m2
  Tất cả phần tiếp xúc với đường là thép không rỉ    
Kích thước ngoài :7880×3660×3660 ( 55m2),9260x4315x3660 
Lượng dung dịch xử lý :25~30 m3/h
Tốc độ lọc           :0.008m3/m2.min
Mức độ chân không cao của máy lọc đạt đến mức dưới -0.05Mpa
Mức độ chân không thấp của máy lọc đạt đến mức dưới -0.02Mpa
Độ chuyển sáng của bùn lọc ướt : ≤5%(phun rửa nước bình thường)
Hàm lượng nước bình quân trong bùn lọc : ≤75%
 

Sản phẩm khác