• Tua bin hơi nước, máy phát điện
    Steam Turbine and Generator Set

  • Giá: Liên hệ
  • Chúng tôi cung cấp Tubin hơi Đối áp và Ngưng tự lên đến 100MW, hoạt động với nhiều Áp suất và Nhiệt độ khác nhau.

Công suất lến đến 30 MW

Gồm có các loại turbine sau:

Condensing Steam Turbines Back Pressure Steam Turbines
Straight Condensing Type Straight Back Pressure Type
Extraction Condensing Type  Extraction Back Pressure Type
Bleed Condensing Type Bleed Back Pressure
Injection Condensing Type
Thông số kỹ thuật:
Công suất phát điện Lên đến 30MW
Nhiệt độ hơi vào Lên đến 545° C
Áp suất hơi vào Lên đến 120 Bar(a)
Công suất từ 30 MW lến đến 100 MW
Gồm có các loại turbine sau:
Condensing Steam Turbine Back Pressure Steam Turbines
Uncontrolled Extraction Uncontrolled Extraction
Controlled Extraction Controlled Extraction
Thông số kỹ thuật:
Công suất phát điện Từ 30MW Lên đến 100MW
Nhiệt độ hơi vào Lên đến 545° C
Áp suất hơi vào Lên đến 120 Bar(a)

Sản phẩm khác