• Van các loại
  Pneumatic Actuator and Electric Actuator Control Valves

 • Giá: Liên hệ
 • Chúng tôi cung cấp tất cả các loại van  với áp suất và nhiệt độ khác phù hợp với từng ứng dụng công nghiệp cụ thể như:
  - Van Cổng:  Kích thước từ 2'' đến 36''
                       Nhiệt độ: từ -1000C đến 8000C
                       Áp lực: đến  621 bar
  - Van Cầu: Kích thước từ 2'' đến 20''
                    Nhiệt độ: đến 8000C
                    Áp lực: đến  621 bar
  - Van thép rèn: Kích thước từ 1/2'' đến 12''
                   Nhiệt độ:  <4540C
                    Áp lực: đến  620 bar
  - Van một chiều: Kích thước từ 2'' đến 20''
                   Nhiệt độ: từ -1000C đến 6000C
                    Áp lực: đến  621 bar
  - Van bi: Kích thước từ 2'' đến 20''
                    Nhiệt độ: từ -200C đến 1800C
                    Áp lực: đến  621 bar
  - Van bướm: Kích thước từ 2'' đến 60''
                   Nhiệt độ: từ 00C đến 1200C
                    Áp lực: đến  16 bar

Chúng tôi cung cấp tất cả các loại van  với áp suất và nhiệt độ khác phù hợp với từng ứng dụng công nghiệp cụ thể như:
- Van Cổng:  Kích thước từ 2'' đến 36''
                     Nhiệt độ: từ -1000C đến 8000C
                     Áp lực: đến  621 bar
- Van Cầu: Kích thước từ 2'' đến 20''
                  Nhiệt độ: đến 8000C
                  Áp lực: đến  621 bar
- Van thép rèn: Kích thước từ 1/2'' đến 12''
                 Nhiệt độ:  <4540C
                  Áp lực: đến  620 bar
- Van một chiều: Kích thước từ 2'' đến 20''
                 Nhiệt độ: từ -1000C đến 6000C
                  Áp lực: đến  621 bar
- Van bi: Kích thước từ 2'' đến 20''
                  Nhiệt độ: từ -200C đến 1800C
                  Áp lực: đến  621 bar
- Van bướm: Kích thước từ 2'' đến 60''
                 Nhiệt độ: từ 00C đến 1200C
                  Áp lực: đến  16 bar

Sản phẩm khác