• DỰ ÁN GIA LAI-SÀN PHÂN LOẠI ĐƯỜNG KIỂU RUNG - GIA LAI PROJECT- VIBRATING SIZER

DỰ ÁN GIA LAI-SÀN PHÂN LOẠI ĐƯỜNG KIỂU RUNG
GIA LAI PROJECT- VIBRATING SIZER
Năm 2015
- Công suất : 25 tấn/ giờ
- Số lượng : 02 máy
- Số lượng lưới sàng : 6 lớp (8,12,14,18,24,35 Mesh)
- Vật liệu tiếp xúc đường bằng thép không rỉ SS304
- Thiết bị bao gồm sàng rung, động cơ, khớp nối, chân đế, bulong móng, tủ điện
điều khiển