• Dự án Ninh Hoa - 30MW Tuabin hơi- Ninh Hoa Project- 30MW Steam Turbine

Dự án Ninh Hoa - 30MW Tuabin hơi- Ninh Hoa Project- 30MW Steam Turbine
Năm 2016
Tuabin máy phát 30MW
Công suất: 30MW
Nhiệt độ Hơi vào: 480 o C
Áp suất hơi vào: 64 BARG
Áp suất hơi ra: 2.2 BARG
Tốc độ rotor: 6284 RPM
Tốc độ ra của Hộp giảm tốc: 1500 RPM

Dự án khác