• TRỐNG LỌC BÙN CHÂN KHÔNG 55M2- ROTARY VACUUM FILTER 55M2

TRỐNG LỌC BÙN CHÂN KHÔNG 55M2- ROTARY VACUUM FILTER 55M2
NĂM 2014

Diện tích lọc: 55m2
Tất cả phần tiếp xúc với đường là thép không rỉ
Kích thước ngoài :7880×3660×3660
Lượng dung dịch xử lý :25~30 m3/h
Tốc độ lọc :0.008m3/m2.min
Mức độ chân không cao của máy lọc đạt đến mức dưới -0.05Mpa
Mức độ chân không thấp của máy lọc đạt đến mức dưới -0.02Mpa
Độ chuyển sáng của bùn lọc ướt : ≤5%(phun rửa nước bình thường)
Hàm lượng nước bình quân trong bùn lọc : ≤75%

Dự án khác