• Dự án Sơn La- 9MW tuabine hơi-- Son La Project- 9MW Steam Turbine

Dự án Sơn La- 9MW tuabine hơi-- Son La Project- 9MW Steam Turbine
Năm 2017
Turbin máy phát 9MW
Công suất: 9MW
Nhiệt độ Hơi vào: 380 o C
Áp suất hơi vào:24 BARG
Lưu lượng hơi vào: 80 tấn/giờ
Áp suất hơi ra: 2.0 BARG
Tốc độ rotor: 7034 RPM
Tốc độ ra của Hộp giảm tốc: 1500 RPM
Số lượng: 1 bộ

Dự án khác