• Dự án TTCS Tây Ninh - 25MW tuabin hơi- TTCS Tay Ninh Project- 25MW Steam

Dự án TTCS Tây Ninh - 25MW tuabin hơi- TTCS Tay Ninh Project- 25MW Steam
Turbine
Năm 2017
Tuabin máy phát 25MW
Công suất: 25MW
Nhiệt độ Hơi vào: 340 o C
Áp suất hơi vào:38 BARG
Lưu lượng hơi vào: 32.1 tấn/giờ
Áp suất hơi ra: 2.2 BARG
Tốc độ rotor: 6284 RPM
Tốc độ ra của Hộp giảm tốc: 1500 RPM